Phương pháp camera quan sát – Thiết lập camera quan sát là biện pháp bảo vệ tuyệt vời nhất để phản đối các vụ kiện phiền toái

Trong một trái đất không hoàn hảo Lap dat camera quan sat, các vụ kiện phiền toái có thể là một sự thật của cuộc sống hàng ngày. Một số vụ kiện phiền toái được thắng trong thực tế đã được chứng minh rằng “Cà phê thận trọng có lẽ sẽ nóng” không được in lên cốc cà phê mang đi. Mọi người đều biết rằng cà phê nên bị cháy xém nhưng vì nó không được in xung quanh cốc nên vụ kiện đã đạt được. Các tập đoàn phải chịu các vụ kiện phiền toái hàng ngày. Một phương pháp để giảm số lượng các vụ kiện phiền toái sản xuất thường là sở hữu lắp đặt camera quan sát tại mỗi cửa hàng.

Một camera quan sát được thiết lập tại chỗ của công ty sẽ cung cấp một biện pháp bảo vệ cho doanh nghiệp kinh doanh của bạn để bảo vệ các vụ kiện phiền toái. Đoạn video từ cửa hàng bán lẻ cũng như ghi lại trên phim có thể là hàng phòng thủ ban đầu so với vụ kiện phiền toái mà tuyên bố hành động có chủ ý xảy ra khi ở trong cửa hàng bán lẻ.

Bất kỳ máy ghi băng video hoặc Máy ghi video trực tuyến điện tử nào có thông tin hình ảnh từ camera quan sát đều dán tem thời gian / ngày vào bản ghi. Dấu thời gian / ngày này cung cấp bằng chứng cần thiết để xác nhận rằng người nộp đơn kiện phiền toái không phải ở cửa hàng bán lẻ hoặc không bị thương cho cửa hàng bán lẻ. Không thể thay đổi hoặc xóa dấu thời gian / ngày được tạo trong thời gian ghi trong bản ghi đó là dấu hiệu dứt khoát trong video.

Các vụ kiện phiền toái cũng có thể tăng lên từ các tương tác của bạn trong các thư ký trong phạm vi giữ với khách hàng. Một ví dụ về điều này là một người mua sắm nữ tính, người hứa rằng một nhân viên nam đã tạo ra những cải tiến kém cho cô ấy. Thông qua việc sử dụng một lựa chọn thay thế camera quan sát trong chương trình ổn định của họ, hành động của hai nhân viên bán hàng và khách hàng thường được xem xét. Trong trường hợp luật sư với người mua hàng được trình bày với tất cả các bằng chứng, vụ kiện trong rất nhiều trường hợp có thể sẽ bị hủy nếu video clip của bạn thể hiện không có cuộc trò chuyện không phù hợp liên quan đến thư ký và khách hàng.

Có những vụ kiện phiền toái đã được đệ trình trong phạm vi lựa chọn nhiều đô la. Phần lớn các vụ kiện phiền toái đã được đệ trình là ít hơn đáng kể. Nếu việc lắp đặt camera quan sát chỉ tiết kiệm cho công ty 20.000 đô la một lần, thì việc lắp đặt camera quan sát có thể đã tự bù đắp. Lợi nhuận này dựa trên cam kết tài chính khi được bao gồm cho mỗi lợi ích khác của việc lắp đặt camera quan sát tạo ra việc lắp đặt camera quan sát cực kỳ hấp dẫn đối với bất kỳ công ty nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *